Quảng cáo sản phẩm google.com/+quangcaosanpham Hiện có 122.846 gian hàng chuyên nghiệp  
Quảng cáo sản phẩm
Sàn TMĐT quangbasanpham.vn Mua bán
Trang chủ Đăng ký gian hàng Giới thiệu Quy chế hoạt động Banner và VIP Tính năng mới Liên hệ quản trị
Vé máy bay giá rẻ Dành cho quảng cáo Máy tính linh kiện
Bàn bóng bàn Bình Minh Mua bán nhà đất
Quên mật khẩu
Phí hội viên vàng
Giới thiệu website
Quy chế hoạt động
Đăng ký hội viên vàng
Liên hệ quản trị website
Đăng ký gian hàng miễn phí
Nâng cấp tính năng hỗ trợ SEO
  Công nghệ thông tin
  Điện tử viễn thông
  Tin tức báo chí
  Kinh tế thương mại
  Công nông nghiệp
  Giáo dục đào tạo
  Xã hội con người
  Thời trang làm đẹp
  Y tế sức khỏe
  Thể thao
  Văn hóa nghệ thuật
  Dịch vụ du lịch
  Nhà nước chính phủ
  Tư liệu tra cứu
  Giao thông vận tải
  Xây dựng nhà đất
  Giải trí thư giãn
  Quảng cáo rao vặt
  Lĩnh vực khác
KHU MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG ĐÀ NẴNG
Tham gia ngày 02-11-2008
Địa chỉ B2-6 NGUYỄN TRI PHƯƠNG- ĐÀ NẴNG (GẦN NGÕ 4 ĐBP-N.T.PHƯƠNG)
Điện thoại 0905.343404
Fax 05113.839777
Người liên hệ LE VAN PHU
Website http://phankhang.vn
Hội viên

    KMS ĐỆ NHẤT PHAN KHANG ĐÀ NẴNG
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG 
-----------------------------------

 

    Ñeå môû roäng phaùt trieån kinh doanh. Nay phoøng HCNS thoâng baùo tuyeån duïng nhaân vieân nhö sau:

1.          Nhaân viean baûo haønh

-         Soá löôïng : 01 ngöôøi

-         Giôùi tính: Nam

-  Tuoåi töø 18 ñeán 30, toát nghieäp trung caáp trôû leân, coù kinh nghieäm söõa chöõa haøng gia duïng ( noài côm, beáp töø...
-   Öu  tieân coù kinh nghieäm

 

Moi chi tiet lien heä phoøng HCNS 

Ms.Hoaøi ( 0979.774948) hoaëc 05113.839777 ( Exit 134)

Cập nhật lần cuối 16-11-2010
Khách viếng thăm 15.773 lượt
Camera quan sát Bàn bóng bàn Bình Minh
Google+ Author
Follow us