Quảng cáo sản phẩm
Camera quan sát giá rẻ Bàn bi lắc giá rẻ Đăng ký gian hàng
Trang chủ Máy tính Điện thoại Nhà đất Nội thất Camera Thể thao Liên hệ quản trị
Thiết bị bao bì - máy dệt may - dệt vải - dệt khăn Rao vặt trực tuyến Bàn bóng bàn Bình Minh
Bàn bóng bàn song ngư Mua bán Nệm nhảy cao Mua bán nhà đất
Dành cho quảng cáo Lắp đặt wifi Sửa mạng wifi tại nhà Vệ sinh laptop
Giới thiệu
Quên mật khẩu
Phí hội viên vàng
Quy chế hoạt động
Đăng ký hội viên vàng
Liên hệ ban quản trị web
Đăng ký gian hàng miễn phí
Đăng tin tại muabanraovat.com
Công nghệ thông tin
Điện tử viễn thông
Tin tức báo chí
Kinh tế thương mại
Công nông nghiệp
Giáo dục đào tạo
Xã hội con người
Thời trang làm đẹp
Y tế sức khỏe
Thể thao
Văn hóa nghệ thuật
Dịch vụ du lịch
Nhà nước chính phủ
Tư liệu tra cứu
Giao thông vận tải
Xây dựng nhà đất
Giải trí thư giãn
Quảng cáo rao vặt
Lĩnh vực khác
Thông tin nhà cung cấp
KHU MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG ĐÀ NẴNG
Tham gia ngày 02-11-2008
Địa chỉ B2-6 NGUYỄN TRI PHƯƠNG- ĐÀ NẴNG (GẦN NGÕ 4 ĐBP-N.T.PHƯƠNG)
Điện thoại 0905.343404
Fax 05113.839777
Người liên hệ LE VAN PHU
Website http://phankhang.vn
Hội viên
Cập nhật lần cuối 16-11-2010
Khách viếng thăm 16.044 lượt

    KMS ĐỆ NHẤT PHAN KHANG ĐÀ NẴNG
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG 
-----------------------------------

 

    Ñeå môû roäng phaùt trieån kinh doanh. Nay phoøng HCNS thoâng baùo tuyeån duïng nhaân vieân nhö sau:

1.          Nhaân viean baûo haønh

-         Soá löôïng : 01 ngöôøi

-         Giôùi tính: Nam

-  Tuoåi töø 18 ñeán 30, toát nghieäp trung caáp trôû leân, coù kinh nghieäm söõa chöõa haøng gia duïng ( noài côm, beáp töø...
-   Öu  tieân coù kinh nghieäm

 

Moi chi tiet lien heä phoøng HCNS 

Ms.Hoaøi ( 0979.774948) hoaëc 05113.839777 ( Exit 134)

Lắp đặt wifi tại nhà Bàn bóng bàn Bình Minh Bàn bóng bàn double fish