CÔNG TY TNHH TRUNG AN
124/46 PHAN HUY ÍCH , P. 15, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy xây dựng 10
Thiết bị đo lường 6
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 16
Khách viếng thăm 5.264
Ngày mở gian hàng 16/07/2014
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY THÔNG TẦNG LASER FUKUDA JC300A (2.475)
Hãng sản xuất: FUKUDA
Giá:  15.800.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN THĂNG BẰNG LASER SINCON SL-2VSP (2.475)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  3.800.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN THĂNG BẰNG LAZER XOAY SINCON RL-100 (2.476)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  18.000.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BẮN COS KE GÓC LASER TIA XANH LAISAI LSG (2.476)
Hãng sản xuất: LAISAI
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BẮN COS KE GÓC LASER TIA XANH LAISAI LSG (1.689)
Hãng sản xuất: LAISAI
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH FUKUDA EK-469GJ (1.686)
Hãng sản xuất: FUKUDA
Giá:  3.100.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY LẤY COS LASER 2 TIA XANH TREO TƯỜNG LAIS (1.689)
Hãng sản xuất: LAISAI
Giá:  3.500.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN MỰC LAZER SIÊU SÁNG SINCON SL-7 (1.686)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  5.800.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN MỰC LASER QUÉT 3D SINCON 3G (1.689)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH SINCON SL-333G (1.579)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BẮN COS LASER 5 TIA FUKUDA EK-453DP (1.499)
Hãng sản xuất: FUKUDA
Giá:  2.200.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN BẰNG LAZER 5 TIA XANH SINCON SL 223G (1.501)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN MỰC LASER SINCON SL-270P (1.501)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA SINCON SL-2000 (1.502)
Hãng sản xuất: SINCON
Giá:  3.800.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY THỦY BÌNH LASER 5 TIA FUKUDA EK-498DPS (1.501)
Hãng sản xuất: FUKUDA
Giá:  2.800.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY BẮN CỐT LAZE TREO TƯỜNG AK467 (1.499)
Hãng sản xuất: ACULINE
Giá:  2.800.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]