NÔNG TUẤN DŨNG
62 SONG HÀNH, AN PHÚ, Q2, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 1.499
Ngày mở gian hàng 04/04/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CÁM LÚA MỲ NỘI ĐỊA NGUYÊN LIỆU TAGS (73)
Hãng sản xuất: A.P
Giá:  4.000 VNĐ3.800 VNĐ
Cập nhật: 12-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM LÚA MỲ NỘI ĐỊA NGUYÊN LIỆU TACN (130)
Hãng sản xuất: A.P
Giá:  4.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM MỲ, BỘT MỲ, SPC (BỘT CÁ) NỘI ĐỊA, TACN (157)
Hãng sản xuất: A.P
Giá:  4.000 VNĐ40 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM MÌ, BỘT MÌ, SPC (BỘT CÁ) NGUYÊN LIỆU (153)
Hãng sản xuất: A.P
Giá:  4.000 VNĐ40 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM MÌ, BỘT MÌ NỘI ĐỊA SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY (148)
Hãng sản xuất: A.P
Giá:  4.000 VNĐ3.320 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM MÌ, BỘT MÌ NỘI ĐỊA SẢN XUẤT TAGS (169)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  4.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁM NGUYÊN LIỆU GIÁ RẺ (41)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  4.000 VNĐ3.400 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]