CHAUDUONG
17 BACH DANG ST., W.2
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Thép inox 1
Thép đặc chủng 7
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 1.479
Ngày mở gian hàng 25/04/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
THÉP RÈN TRÒN PHI LỚN 34CRNIMO6 (5)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 18-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁCH PHÂN BIỆT INOX SUS304 - SUS201 (52)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 21-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP TẤM CORTEN A - CORTEN B (47)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 21-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÀNH PHẦN HÓA HỌC SUS420J2 (148)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP HÌNH F, C (159)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP GIÓ – HIGH SPEED STEEL (169)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỒNG ĐỎ, ĐỒNG THAU C3604, C2600, C2680, C2720 (156)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP RÈN VUÔNG SCM415, SCM420, SCM440 (151)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]