CHAUDUONG
17 BACH DANG ST., W.2
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 15
Khách viếng thăm 1.083
Ngày mở gian hàng 25/04/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
THÀNH PHẦN HÓA HỌC SUS420J2 (108)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP HÌNH F, C (111)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP GIÓ – HIGH SPEED STEEL (105)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỒNG ĐỎ, ĐỒNG THAU C3604, C2600, C2680, C2720 (107)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP RÈN VUÔNG SCM415, SCM420, SCM440 (105)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP LÀM NHÍP Ô TÔ SUP9/ 55CRMNA/ 5155/ 55CR3 (410)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP CUỘN ĐÀN HỒI (411)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP CUỘN Q195/ A285/ SS330/ S185 (412)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP TẤM CORTEN A - CORTEN B (533)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 07-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁCH PHÂN BIỆT INOX SUS304 - SUS201 (333)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP LÀM BÁNH RĂNG, TRỤC, CHI TIẾT MÁY (377)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 27-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP RÈN SF41, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65.. (386)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 27-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP RÈN SUJ2 / 3505 / 100CR6 / GCR15 (377)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 27-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP CUỘN 65MN/ 1566/ S65C/ C60E (336)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP LÀM DAO, LƯỠI CÀY SUP7/ 60SI2MNA/ 9260/ (396)
Hãng sản xuất: FENGYANG
Giá:  50 VNĐ
Cập nhật: 22-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]