NGUYỄN THANH QUỲ
SÔ 81 LÔ F4 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG HOÀNG MAI HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 15
Khách viếng thăm 2.809
Ngày mở gian hàng 19/05/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI HÀNG RÀO D5 TẠI HÀ NỘI (2)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 10-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D4 A 200X200 HÀNG CÓ SẴN (82)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 08-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀNG RÀO CHẤN SÓNG 2 ĐẦU (1.104)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 29-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN CHẬP D4 A 50 (2.653)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D4 A 150*150 (2.653)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 19-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY QUẤN MÀNG PALLET AV-3600B (2.556)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 11-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D3 Ô 150X150 (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 22-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XE GOM RÁC 3 BÁNH (170)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  10.000 VNĐ9.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẠT XANH CAM (85)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 27-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI HÚT BÊ TÔNG D125 (33)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 09-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
SÚNG RÚT RIVER INOC HÀNG CÓ SẮN (36)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 20-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU HÚT CÁT PHI 350 (143)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 06-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI MẮT CÁO XG 45X90 DÀY 3 LY (25)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN SẢN XUẤT THUYỀN COMPOSITE CÂU CÁ, DU (33)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ONG NHUA MỀM LÕI THÉP D42, D50 (26)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 05-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]