CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TƯỚI BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy móc thiết bị khác 3
Sản phẩm khác 47
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 50
Khách viếng thăm 6.945
Ngày mở gian hàng 07/07/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
15. LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG, LƯỚI NÔNG NGHIỆP (5.784)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRỒNG RAU NHÀ KÍNH, TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH, (7.577)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (7.899)
Hãng sản xuất: ISRAEL, TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (7.898)
Hãng sản xuất: ISRAEL, TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁCH LÀM NHÀ KÍNH, CÁCH LÀM NHÀ KÍNH ISRAEL. (8.367)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THANH NẸP NHÀ KÍNH, CHUYÊN CUNG CẤP NẸP (10.491)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, THIẾT BI TƯỚI NHỎ GIỌ (10.335)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT DẢI LUỐNG AZUD, ỐNG TƯỚI CÂ (8.843)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT DẢI LUỐNG AZUD TÂY BAN NHA (2.772)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PE NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH (2.292)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁCH LÀM NHÀ LƯỚI ĐƠN GIẢN, TỰ LÀM NHÀ LƯỚI (2.049)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 30-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ MÀNG TRỒNG RAU, NẸP GÀI NHÀ MÀNG (3.307)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT HÀ NỘI (4.524)
Hãng sản xuất: TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, NHÀ MÀNG ISRAEL (4.446)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 16-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÔ HÌNH NHÀ LƯỚI GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI, NHÀ LƯỚI (4.447)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI NÔNG NGHIỆP, VẬT TƯ NHÀ LƯỚI (4.292)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »