CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TƯỚI BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Sản phẩm khác 45
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 46
Khách viếng thăm 6.184
Ngày mở gian hàng 07/07/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG. (802)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL, TƯỚI NHỎ GIỌT. (880)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (1.592)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, MÔ HÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT. (1.748)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 09-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI, THIẾT KẾ NHÀ LƯỚI NÔNG NGHIỆP. (1.748)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG NHỎ GIỌT (2.062)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI, HỆ THỐNG TƯỚI THÔNG MINH (2.138)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT HÀ NỘI. (2.294)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 03-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, NHÀ KÍNH PHƠI NÔNG SẢN (2.531)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, BÁN LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG. (2.428)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 31-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT HÀ NỘI (2.662)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 30-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI, HỆ THỐNG TƯỚI CÂY PHUN MƯA (2.740)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PE NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (2.898)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, GIÁ BÁN HỆ THỐNG TƯỚI (2.506)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP. (2.584)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, GIÁ BÁN HỆ THỐNG TƯỚI (2.731)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »