CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TƯỚI BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy móc thiết bị khác 3
Sản phẩm khác 47
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 50
Khách viếng thăm 6.455
Ngày mở gian hàng 07/07/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
TƯỚI NHỎ GIỌT BÌNH MINH, HỆ THỐNG TƯỚI CÂY. (781)
Hãng sản xuất: ISRAEL, TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 13-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP NHÀ DÙNG NHÀ KÍNH, VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (1.014)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP NHÀ DÙNG NHÀ KÍNH, THIẾT BỊ NHÀ KÍNH (1.014)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ MÀNG, BĂNG KEO DÁN MÀNG (1.500)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 09-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG TY BÁN LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG. (1.999)
Hãng sản xuất: CÔNG NGHỆ THÁI
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 03-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT BÌNH MINH, HỆ THỐNG TƯỚI CÂY. (2.236)
Hãng sản xuất: TÂY BAN NHA, ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, THANH NẸP NHÀ KÍNH VÀ ZÍC (2.078)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG, TỰ LÀM HỆ THỐNG TƯỚI CÂY. (1.768)
Hãng sản xuất: HUNTER MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG NHÀ KÍNH, (1.771)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL, ĐẦU TƯỚI CÂY. (1.603)
Hãng sản xuất: TÂY BAN NHA, ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI TỰ ĐỘNG KHU ĐÔ THỊ, TƯỚI DỰ ÁN (1.361)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI TỰ ĐỘNG KHU ĐÔ THỊ, TƯỚI DỰ ÁN, (1.359)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 24-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ KÍNH GIÁ RẺ, MÀNG NHÀ KÍNH GIÁ TỐT, (1.443)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT AZUD TÂY BAN NHA. (1.440)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT KẾ NHÀ LƯỚI, BÁO GIÁ LƯỚI TRỒNG RAU SẠ (1.441)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG TY NHẬP KHẨU HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT. (1.173)
Hãng sản xuất: AZUD TÂY BAN NHA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »