CÔNG TY TNHH PTSX &TM ĐOÀN GIA
KHU CN BÌNH PHÚ- THẠCH THẤT- HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 28
Khách viếng thăm 4.882
Ngày mở gian hàng 15/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
VÁN ÉP CỐP PHA PHỦ PHIM GIÁ RẺ 12-15-18MM (2.571)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  240.000 VNĐ
Cập nhật: 09-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ÉP PHỦ PHIM GIÁ RẺ (2.436)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  270.000 VNĐ
Cập nhật: 31-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ĐEN GIÁ RẺ, VÁN ÉP PHỦ PHIM ĐEN GIÁ RẺ (2.897)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  270.000 VNĐ
Cập nhật: 26-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ÉP PHỦ PHIM THANH LÝ- VÁN ÉP CHỊU NƯỚC (2.889)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  270.000 VNĐ
Cập nhật: 21-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỐP PHA PHỦ PHIM THANH LÝ GIÁ RẺ (3.286)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 17-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ÉP PHỦ PHIM THANH LÝ- VÁN ÉP CHỊU NƯỚC (3.748)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 14-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỐP PHA PHỦ PHIM - VÁN ÉP PHỦ PHIM (3.749)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 14-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỐP PHA PHỦ PHIM GIÁ RẺ (3.859)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 12-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ÉP PHỦ PHIM THANH LÝ- VÁN ÉP CHỊU NƯỚC (3.847)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 12-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÁN ÉP PHỦ PHIM THANH LÝ- VÁN ÉP HÀ NỘI (2.606)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  270.000 VNĐ
Cập nhật: 03-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỐP PHA PHỦ PHIM GIÁ RẺ HÀ NỘI (2.604)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  270.000 VNĐ
Cập nhật: 03-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỐP PHA PHỦ PHIM GIÁ RẺ TẠI THẠCH THẤT-HÀ NỘI (2.129)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2018 - [Hà Nội]
GỖ GHÉP THANH THÔNG, KEO, XOAN, CAO SU GIÁ RẺ (2.747)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  400.000 VNĐ
Cập nhật: 14-06-2018 - [Hà Nội]
VÁN MDF CHỐNG ẨM GIÁ RẺ (2.748)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 14-06-2018 - [Hà Nội]
VÁN ÉP GIÁ RẺ, GỖ DÁN GIÁ RẺ, VÁN ÉP CHỊU NƯỚ (2.743)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  72.000 VNĐ
Cập nhật: 14-06-2018 - [Hà Nội]
VÁN ÉP GIÁ RẺ, GỖ DÁN GIÁ RẺ, PLYWOOD GIÁ RẺ, (2.743)
Hãng sản xuất: VÁN ÉP ĐOÀN GIA
Giá:  72.000 VNĐ
Cập nhật: 14-06-2018 - [Hà Nội]
Trang đầu 1 2