BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 19
Khách viếng thăm 5.645
Ngày mở gian hàng 26/08/2016
  SẢN PHẨM KHÁC
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT, CHI PHÍ LẮP ĐẶT HỆ TH (4.265)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 31-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP NHÀ DÙNG NHÀ KÍNH ISRAEL (2.757)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI SÂN VƯỜN, BÉC PHUN TƯỚI CỎ, BÉC (8.384)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH POLITIV ISRAEL, POLITIV PE, MÀN (6.906)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PE NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH. (4.533)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 16-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH NÔNG NGHIỆP, GIÁ MÀNG NHÀ KÍNH H (10.178)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 27-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI SÂN VƯỜN, BÉC PHUN TƯỚI CỎ, BÉC (5.202)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 29-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ MÀNG, BĂNG KEO DÁN MÀNG, SỢI SE DƯA (1.913)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 07-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ (6.399)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 16-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG TY BÁN LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, ĐẠI LÝ LƯỚI C (5.443)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT GIÁ RẺ, ỐNG (9.231)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 03-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, MÔ HÌNH TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐ (7.997)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ990 VNĐ
Cập nhật: 08-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]