BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Lúa gạo 1
Rao tươi 3
Sản phẩm khác 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 5
Khách viếng thăm 6.559
Ngày mở gian hàng 26/08/2016
  RAO TƯƠI
MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL, NHÀ MÀNG ISRAEL, NHÀ KÍ (588)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
10. NHÀ LƯỚI NÔNG NGHIỆP, MÔ HÌNH NHÀ LƯỚI NÔ (657)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PE NHÀ KÍNH, CUNG CẤP VẬT TƯ NHÀ KÍNH, CH (659)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]