BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 34
Khách viếng thăm 3.040
Ngày mở gian hàng 26/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG THÁI LAN (48)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG LỌC TỰ ĐỘNG, BÌNH LỌC NƯỚC, BỘ LỌC (144)
Hãng sản xuất: AZUD,HUNTER,ISRAEL,RAINBIRD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN MÀNG NHÀ KÍNH, MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, PHÂN PHỐ (145)
Hãng sản xuất: GINEGAR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU (142)
Hãng sản xuất: THÁI LAN, VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG, VÒI I-25 (165)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI VẬT TƯ LÀM NHÀ KÍNH, QUẠT NHÀ KÍNH (94)
Hãng sản xuất: GINEGAR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HE THONG TUOI CAY TU DONG, THIET BI TUOI CAY (137)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NÔNG NGHIỆP, TƯỚI NHỎ GIỌT, QUE CẮM (80)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ KÍNH, THIẾT BỊ NHÀ KÍNH, NHÀ KÍNH (76)
Hãng sản xuất: GINEGAR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÉC TƯỚI PHUN MƯA, VÒI PHUN MƯA CỠ LỚN R2000 (34)
Hãng sản xuất: NELSON,NETAFIM,ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẦU PHUN TƯỚI CẢNH QUAN, ROTOR 3500 SERIES, VÒI (34)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT (76)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 16-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG (113)
Hãng sản xuất: THÁI LAN, VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẦU PHUN SƯƠNG, ỐNG PHUN SƯƠNG, TƯỚI PHUN SƯƠNG (150)
Hãng sản xuất: AUSTRALIA,NETAFILM,HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 12-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH, NHÀ KÍNH, MÀNG NHÀ KÍNH (145)
Hãng sản xuất: GINEGAR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ (126)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »