BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 14
Khách viếng thăm 2.823
Ngày mở gian hàng 29/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÁN ƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG GIÁ RẺ, LƯỚI CHẮN CÔN T (146)
Hãng sản xuất: THÁI LAN, VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN, VÒI PHUN ROTO HUNTER, (138)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT TƯ NHÀ KÍNH, MÀNG NHÀ KÍNH ISRAEL (183)
Hãng sản xuất: GINEGAR
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI, THIẾT BỊ TƯỚI, VÒI PHUN I - 40 (157)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN SƯƠNG, HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG (143)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH.HỆ THỐNG (118)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL (76)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NÔNG NGHIỆP, TƯỚI PHUN SƯƠNG, VÒI PHUN M (149)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN MƯA, VÒI PHUN MƯA TORO ÚC, DÂY TƯỚI (78)
Hãng sản xuất: AUSTRALIA,NELSON,KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, VÒI PHUN ROTOR SRM HUNTER USA, (97)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU SẠCH, CUNG CẤP LƯỚI CHẮN (124)
Hãng sản xuất: THÁI LAN, VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG, THIẾT BỊ PHUN SƯƠNG, (213)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 13-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI, THIẾT BỊ TƯỚI, CÔNG NGHỆ TƯỚI (134)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI CẢNH QUAN, ROTOR 3500 SERIES (130)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]