BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy móc thiết bị khác 4
Sản phẩm khác 17
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 21
Khách viếng thăm 3.177
Ngày mở gian hàng 29/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG THÁI LAN (240)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 01-12-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NHÀ KÍNH, MÀNG NHÀ KÍNH TRỒNG RAU (82)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 30-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒI TƯỚI CẢNH QUAN, VÒI PHUN CẢNH QUAN (114)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VAN ĐIỆN TỪ, VAN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (23)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 28-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ, MÀNG PHỦ GIÁ RẺ, MÀNG PHỦ TẠI HÀ NỘ (53)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI, NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU, LƯỚI CHẮN (95)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN MƯA, VÒI PHUN MƯA, DÂY TƯỚI (98)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒI PHUN MƯA, TƯỚI PHUN MƯA, DÂY TƯỚI (147)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN SƯƠNG, VÒI PHUN SƯƠNG, TƯỚI HOA (172)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT, DÂY NHỎ GIỌ (180)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG GIÁ RẺ, LƯỚI CHE NẮNG THÁI LAN, (173)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐIỀU KHIỂN TƯỚI, BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI, KHỞI (261)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 16-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (268)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG GIÁ RẺ (230)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL, TƯỚI NHỎ GIỌT (1.249)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CẮT NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG T (1.193)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2