BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 34
Khách viếng thăm 2.141
Ngày mở gian hàng 29/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
TƯỚI PHUN SƯƠNG, HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG (1)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH.HỆ THỐNG (18)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL (21)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NÔNG NGHIỆP, TƯỚI PHUN SƯƠNG, VÒI PHUN M (38)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN MƯA, VÒI PHUN MƯA TORO ÚC, DÂY TƯỚI (23)
Hãng sản xuất: AUSTRALIA,NELSON,KOREA
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN, VÒI PHUN ROTOR SRM HUNTER USA, (41)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI TRỒNG RAU SẠCH, CUNG CẤP LƯỚI CHẮN (105)
Hãng sản xuất: THÁI LAN, VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG, THIẾT BỊ PHUN SƯƠNG, (149)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 13-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI, THIẾT BỊ TƯỚI, CÔNG NGHỆ TƯỚI (115)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI CẢNH QUAN, ROTOR 3500 SERIES (118)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI SÂN GOLF, SÂN VẬN ĐỘNG, HỆ THỐNG TƯỚI SÂN (68)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL, HỆ THỐNG (295)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI PHUN, ROTOR 7005 SERIES (398)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 26-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG NGHỆ TƯỚI.TƯỚI PHUN SƯƠNG, VÒI PHUN MÙ ÚC (407)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ TƯỚI CÂY, TƯỚI NÔNG NGHIỆP, TƯỚI NHỎ (446)
Hãng sản xuất: NETAFIM, HUNTER, ISAREL, AZUD
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẦU PHUN NƯỚC, TƯỚI CÂY, ĐẦU PHUN PGP (530)
Hãng sản xuất: HUNTER,NETAFIM,AZUD...
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »