BÌNH MINH
SỐ 2, NGÕ 238, HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy móc thiết bị khác 2
Sản phẩm khác 12
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 14
Khách viếng thăm 3.000
Ngày mở gian hàng 29/08/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
VÒI PHUN MƯA, TƯỚI PHUN MƯA, DÂY TƯỚI (0)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 20-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI PHUN SƯƠNG, VÒI PHUN SƯƠNG, TƯỚI HOA (26)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẦU TƯỚI NHỎ GIỌT, TƯỚI NHỎ GIỌT, DÂY NHỎ GIỌ (28)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG GIÁ RẺ, LƯỚI CHE NẮNG THÁI LAN, (26)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 17-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐIỀU KHIỂN TƯỚI, BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI, KHỞI (134)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 16-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NHỎ GIỌT, HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT (133)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG GIÁ RẺ (131)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 14-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT ISRAEL, TƯỚI NHỎ GIỌT (1.190)
Hãng sản xuất: HUNTER
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 10-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI CẮT NẮNG, LƯỚI CHE NẮNG T (1.188)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN, VÒI PHUN ROTO SRM, V (1.192)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 07-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH BÌNH MINH, MÀNG KÍNH CÔNG N (1.164)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG PHỦ NHÀ KÍNH BÌNH MINH, MÀNG KÍNH CÔNG N (1.164)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TƯỚI NÔNG NGHIỆP, TƯỚI PHUN MƯA, HỆ THỐNG TƯỚ (1.164)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 04-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI, LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG THÁI LAN, LƯỚI (1.166)
Hãng sản xuất: THÁI LAN
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 03-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]