CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN
THANH TRÌ, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy y tế 17
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 17
Khách viếng thăm 1.894
Ngày mở gian hàng 23/09/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY- ĐẾM TIỂUPHÂN TRONG PHÒNG SẠCH - 91 (17)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐẾM - TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH 9303 (17)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH MODEL-935 (573)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂUPHÂN TRONG PHÒNG SẠCH MODE-L 911 (578)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH- MODEL 93 (557)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 05-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂUPHÂN TRONG PHÒNG SẠCH- MODEL 911 (545)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 05-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG- PHÒNG SẠCH MODEL 93 (289)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 25-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐẾM TIỂUPHÂN TRONG- PHÒNG SẠCH MODEL 911 (305)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 25-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH MODEL 9500 (274)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 07-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- ĐO- NỒNG ĐỘ BỤI DUSTTRAK II 8532 CỦA HÃN (281)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 07-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY- GIÁM- SÁT ĐỘ SẠCH MODEL 9902 RFID CỦA HÃ (285)
Hãng sản xuất: NEOGEN -MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 07-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG- CỦA CYANEXPERT 130 CỦA (433)
Hãng sản xuất: CYPRESS-BỈ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH MODEL- 935 (433)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG PHÒNG SẠCH MODEL 9110 (430)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY GIÁM SÁT ĐỘ SẠCH MODEL 9902 RFID- CỦA HÃN (434)
Hãng sản xuất: NEOGEN -MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI DUSTTRAK II 8532 CỦA HÃNG- (440)
Hãng sản xuất: TSI-MỸ
Giá:  10.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2