THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 24H
SỐ 42 ĐƯỜNG SỐ 7, P. TÂN KIỂNG , Q7 , HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 884
Ngày mở gian hàng 07/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PT100 K120RTD (1.169)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ĐO CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT (900)
Hãng sản xuất: MUESEN
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẢM BIẾN ÁP SUẤT 26.600G (579)
Hãng sản xuất: BD SENSORS
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 13-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ PT100 (398)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 08-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU NHIỆT ĐỘ T121 (388)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 06-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU 4-20MA Z109S (392)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 03-12-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU NHIỆT ĐỘ T120 (275)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-11-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
VAN ĐIỀU KHIỂN DẦU NÓNG (265)
Hãng sản xuất: KFM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-11-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
VAN ĐIỀU KHIỂN ANALOG 4-20MA (203)
Hãng sản xuất: KFM
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-11-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỘ CÁCH LY TÍN HIỆU 4-20MA (211)
Hãng sản xuất: SENECA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-11-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]
VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH (225)
Hãng sản xuất: KFM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-11-2016 - [TP.Hồ Chí Minh]