LÊ NAM
QUẬN 3 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất trang trại 2
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 1.807
Ngày mở gian hàng 19/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI TẠI BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG (552)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI TẠI BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG (1.764)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN HÓA CHẤT N BUTANOL - C4H10O (2.005)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]