LÊ NAM
QUẬN 3 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất trang trại 3
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 4
Khách viếng thăm 1.860
Ngày mở gian hàng 19/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TẠI BÌNH DƯƠNG CÓ HƠN 30HA (1.895)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI TẠI BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG (2.210)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI TẠI BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG (2.945)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN HÓA CHẤT N BUTANOL - C4H10O (3.033)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]