NAM BÌNH
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 2.118
Ngày mở gian hàng 25/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CỒN THỰC PHẨM - HÓA CHẤT NAM BÌNH (3.333)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRIETHANOLAMINE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (2.554)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MONOETHANOLAMINE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (1.860)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 29-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BUTYL CELLOSOLVE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (1.684)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT XI MẠ CÔNG NGHIỆP (2.067)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
POLYETHYLENE GLYCOLS (PEG) - HÓA CHẤT NAM (2.473)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BUTYL CARBITOL BC - HÓA CHẤT NAM BÌNH (2.981)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]