NAM BÌNH
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 18
Khách viếng thăm 1.016
Ngày mở gian hàng 25/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
HÓA CHẤT TOLUEN - C6H5CH3 (1)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ (19)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ (20)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI DIETHYLENE GLYCOL (DEG) NHÀ PHÂN (137)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN CÔNG NGHIỆP ETHANOL INDUSTRY (39)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN CÔNG NGHIỆP ETHANOL INDUSTRY (38)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP DUNG MÔI DẦU ÔNG GIÀ CYCLOHEXANONE (243)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP DUNG MÔI DẦU ÔNG GIÀ CYCLOHEXANONE (247)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ CUNG CẤP N- BUTANOL (403)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 26-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PROPYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (437)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HOÁ CHẤT ACETONE - CH3-CO-CH3 (328)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ANYSOL 100 - HÓA CHẤT NAM BÌNH (645)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN ETHANOL - CỒN TUYỆT ĐỐI - C2H6O (523)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 10-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP ISO - BUTANOL (552)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP ISO - BUTANOL (541)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỊA CHỈ BÁN BUTYL CELLOSOLVE - C6H14O­2 (549)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2