NAM BÌNH
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 19
Khách viếng thăm 1.448
Ngày mở gian hàng 25/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BUTYL CELLOSOLVE BSC - HÓA CHẤT NAM BÌNH (29)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BUTYL CARBITOL BC - HÓA CHẤT NAM BÌNH (95)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT XI MẠ CÔNG NGHIỆP - HÓA CHẤT NAM (91)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MONOETHYLENE GLYCOL (MEG) - HÓA CHẤT NAM BÌNH (31)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MONO PROPYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (21)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DIETHYLENE GLYCOL (DEG) - HÓA CHẤT NAM BÌNH (31)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ACETONE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (29)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRIETHYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (78)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN THỰC PHẨM - HÓA CHẤT NAM BÌNH (39)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN THỰC PHẨM - HÓA CHẤT NAM BÌNH (67)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
IPA - HÓA CHẤT NAM BÌNH (86)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
IPA - HÓA CHẤT NAM BÌNH (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT XI MẠ CÔNG NGHIỆP (88)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI XYLENE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (88)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI ISOPHORONE 785 - HÓA CHẤT NAM BÌNH (166)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT TOLUEN - C6H5CH3 (121)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2