NAM BÌNH
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 16
Khách viếng thăm 1.320
Ngày mở gian hàng 25/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MONOETHYLENE GLYCOL (MEG) - HÓA CHẤT NAM BÌNH (20)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MONO PROPYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (10)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DIETHYLENE GLYCOL (DEG) - HÓA CHẤT NAM BÌNH (20)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ACETONE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (15)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRIETHYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (68)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN THỰC PHẨM - HÓA CHẤT NAM BÌNH (23)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CỒN THỰC PHẨM - HÓA CHẤT NAM BÌNH (54)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
IPA - HÓA CHẤT NAM BÌNH (71)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
IPA - HÓA CHẤT NAM BÌNH (82)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT XI MẠ CÔNG NGHIỆP (71)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI XYLENE - HÓA CHẤT NAM BÌNH (76)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI ISOPHORONE 785 - HÓA CHẤT NAM BÌNH (156)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT TOLUEN - C6H5CH3 (111)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ (84)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT NGÀNH XI MẠ (86)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DUNG MÔI DIETHYLENE GLYCOL (DEG) NHÀ PHÂN (186)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]