NAM BÌNH
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 1.905
Ngày mở gian hàng 25/10/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BUTYL CELLOSOLVE BSC - HÓA CHẤT NAM BÌNH (74)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BUTYL CARBITOL BC - HÓA CHẤT NAM BÌNH (142)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT XI MẠ CÔNG NGHIỆP - HÓA CHẤT NAM (133)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]