CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÁT LỘC
Đ/C: 172 ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, KP. TÂY A, P. ĐÔNG HÒA, TX.DĨ AN, T.BÌNH DƯ
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Vật liệu xây thô 14
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 14
Khách viếng thăm 1.242
Ngày mở gian hàng 03/11/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ỐNG THÉP KẼM PHI 27 THÉP ỐNG CHINA PHI 27 (307)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG HÀN PHỦ SƠN PHI 273 X 5.56LY (302)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG HÀN PHI 76 X 2.5LY (310)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG HÀN PHI 108 X 3LY (308)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG HÀN ĐEN PHI 90 THÉP ỐNG KẼM 114 (307)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC PHI 219 MẠ KẼM (300)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 355 (269)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 168 DN 150 X 3.96LY (276)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 508 /D 500 (279)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC SCH40 PHI 159 (278)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG KẼM PHI 34 X 1.4LY T (283)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG HÀN PHI 219/DN200 (269)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 325 DN 300 (269)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MBT..THÉP ỐNG ĐÚC CHINA PHI 219 X 8.18LY (269)
Hãng sản xuất: LOẠI KHÁC
Giá:  14.500 VNĐ
Cập nhật: 24-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]