CAO XUÂN HOÀNG
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG HOÀNG MAI HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 6
Khách viếng thăm 1.528
Ngày mở gian hàng 04/11/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI HÌNH THOI 30X60 DÀY 3LY 2LY, 1LY (157)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 22-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI MẮT CÁO KẼM, LƯỚI HÌNH THOI HÀNG CÓ SẴN (2.316)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 11-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHUYÊN CUNG CẤP LƯỚI B40 BỌC NHƯA CAO 1M5 (2.555)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀNG RÀO GẬP ĐẦU, LƯỚI HÀNG RÀO NHÚNG (2.392)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX 201, 304 CHỐNG MUỐI, CHỐNG CÔN (2.342)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 15-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀNG RÀO D4 GẬP ĐẦU TAM GIÁC (408)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 22-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]