CAO XUÂN HOÀNG
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM ĐỊNH CÔNG HOÀNG MAI HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 4
Khách viếng thăm 1.782
Ngày mở gian hàng 04/11/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI KẼO GIÃN INOX 304 (1.690)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THUYỀN COMPOSITE 3, 6MX1, 1M X0, 45M (4.072)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 14-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÌNH THOI 30X60 DÀY 3LY 2LY, 1LY (2.039)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 22-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI MẮT CÁO KẼM, LƯỚI HÌNH THOI HÀNG CÓ SẴN (2.873)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000.000 VNĐ900.000 VNĐ
Cập nhật: 11-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]