ĐINH HOÀI THU
CỔ ĐIỂN A THANH TRÌ
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 27
Khách viếng thăm 2.877
Ngày mở gian hàng 15/11/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI INOIX 201, LƯỚI INOX 304, LƯỚI ĐAN, (80)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX 304, LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG (80)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TÔN ĐỘT LỖ, SÀN LỌC NÔNG SẢN, TẤM KIM LOẠI (80)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN CHẬP, LƯỚI THÉP HÀN DẠNG CUỘN (158)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI SƠN TĨNH ĐIỆN, LƯỚI HÀN SƠN TĨNH ĐIỆN (158)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO MẠ KẼM, LƯỚI THÉP MẠ KẼM (158)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
CAO SU BỐ VẢI, BỐ VẢI CAO SU DẠNG ỐNG, DẠNG (1.975)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN CUỘN, DẠNG TẤM, LƯỚI THÉP HÀN (1.977)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO MẠ KẼM, LƯỚI THÉP BỌC NHỰA, HÀNG (1.976)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP MẠ KẼM, HÀNG RÀO MẠ KẼM, LƯỚI SƠN (2.562)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
B40 BỌC NHỰA, B40 HÀNG RÀO BẢO VỆ (2.906)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 26-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO BỌC NHỰA, HÀNG RÀO MẠ KẼM (2.989)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN MẠ KẼM, LƯỚI THÉP HÀNG RÀO (2.596)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MUA LƯỚI THÉP HÀN CHẬP D4 A(100X100), D4 (2.505)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP ĐỘT LỖ, TẤM THÉP MẠ KẼM, SÀN THAO TÁC (2.503)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP D3 A(50X50) MẠ KẼM (2.581)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2