CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MÙA VÀNG
CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Chè - trà 1
Lúa gạo 4
Phân bón cho lúa 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 6
Khách viếng thăm 2.863
Ngày mở gian hàng 25/11/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
PHÂN CON LƯỜI CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CHÈ (112)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ SINH HỌC (64)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 07-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN BÓN MÙA VÀNG - PHÂN BÓN NHẢ CHẬM ĐA NĂNG (70)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 28-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÓN PHÂN CON LƯỜI CHO LÚA BÀ CON NÊN CẤY DÀY. (60)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN CON LƯỜI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG (74)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN CON LƯỜI - PHÂN BÓN NHẢ CHẬM ĐA NĂNG (157)
Hãng sản xuất: CONGTYPBMUAVANG@GMAIL.COM
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 12-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]