ALTEK KABEL
SỐ 26, NGÕ 85, PHỐ VŨ ĐỨC THẬN, PHƯỜNG VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, THÀN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 10
Khách viếng thăm 1.084
Ngày mở gian hàng 05/12/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BÁN ỐNG THÉP ĐÀN HỒI BỌC NHỰA VÀ ĐẦU NỐI (17)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL
Giá:  3.520 VNĐ
Cập nhật: 21-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ỐNG THÉP ĐÀN HỒI BỌC NHỰA, ĐẦU NỐI RĂNG T (18)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL
Giá:  7.830 VNĐ
Cập nhật: 21-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẦU NỐI ỐNG RUỘT GÀ - ỐNG ĐÀN HỒI BỌC NHỰA (85)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 15-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TÌM ĐẠI LÝ CÁP ĐIỀU KHIỂN ALTEK KABEL (90)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 29-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ĐIỀU KHIỂN ALTEK KABEL (TIÊU CHUẨN ĐỨC) (98)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 20-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ĐIỀU KHIỂN 30 LÕI ALTEK KABEL (ĐỨC) (109)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ĐIỀU KHIỂN ALTEK KABEL (CÓ SẴN) (60)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  3.784 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ĐIỀU KHIỂN, CÁP MẠNG, CÁP TÍN HIỆU (189)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  4.300 VNĐ3.440 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ALTEK KABEL - BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN (72)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÁP ALTEK KABEL - BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN (75)
Hãng sản xuất: ALTEK KABEL (ĐỨC)
Giá:  3.440 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]