ĐINH HOÀI THU
CỔ ĐIỂN A THANH TRÌ HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 23
Khách viếng thăm 2.587
Ngày mở gian hàng 17/12/2016
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI THÉP HÀN CHẬP D4 A(100X100), D5 (1.725)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO DI ĐỘNG, HÀNG RÀO CÔNG TY, HÀNG RÀO (2.514)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI, ỐNG XẢ NƯỚC 3 LỚP BỐ, 5 (2.748)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D3 A(50X50), D4 A(50X50), LƯỚI (5.584)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI XG, LƯỚI QUẢ TRÁM, (6.385)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG GIÓ BỤI TRẮNG, ỐNG HÚT BỤI GHỖ, ỐNG GIÓ (9.732)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG HƠI TOYORK, SINSUNG ỐNG DẪN KHÍ, HƠI, (7.833)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN (9.926)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO GẬP ĐẦU, LƯỚI CHẤN SÓNG, (10.492)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 29-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI B40 BỌC NHỰA, LƯỚI THÉP HÀNG RÀO BỌC (10.569)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÌNH THOI, LƯỚI QUẢ TRÁM, LƯỚI TÔ (10.491)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚ INOX 304, INOX 201, LƯỚI CHỐNG CÔN (6.901)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN (5.188)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP HÀN CHẬP, MẠ KẼM, SƠN (4.875)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬN TẢI Ô TÔ, VẬN CHUYỂN XE Ô TÔ ĐI CÁC (2.856)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM THÉP ĐỘT LỖ, TÔN ĐỘT LỖ, INOX 304 (1.908)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2