NGUYỄN THU THAO
355 ĐỘI CẤN, CẦN BÁN
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy móc thiết bị khác 5
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 5
Khách viếng thăm 2.986
Ngày mở gian hàng 10/01/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
XI LANH KHÍ NÉN, XI LANH XOAY, XI LANH BÀN TR (790)
Hãng sản xuất: SMC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỠ AFJ GREASE, AFG GREASE, AFE-CA GREASE, AFB (790)
Hãng sản xuất: THK
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRỤC VÍT MEBI, VÍT MEBI THK, BÁN VÍT ME BI CH (790)
Hãng sản xuất: THK
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒNG BI THK, THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG, TRỤC RAY (790)
Hãng sản xuất: THK
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẠC ĐẠN MẮT TRÂU. VÒNG BI MẮT TRÂU, KHỚP CẦU, (790)
Hãng sản xuất: THK
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]