ĐINH HOÀI THU
THANH TRÌ HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 17
Khách viếng thăm 505
Ngày mở gian hàng 18/01/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP BỌC NHỰA PVC ỐNG LUỒN (1.233)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN, LƯỚI HÌNH THOI D2, D4, (80)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU LÕI THÉP, ỐNG CAO SU BỐ THÉP CHỊU (94)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU LÕI THÉP (115)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN CUỘN D2, D3, D4 A 100X100, A (7)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI CHỊU ÁP LỰC CAO, ỐNG DẪN (8)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI TRÁT TƯỜNG, ĐỔ SÀN BÊ TÔNG, LƯỚI TÔ (7)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 31-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỢN SÓNG, HÀNG RÀO GẬP ĐẦU, HÀNG (42)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO. HÀNG RÀO MẠ KẼM, BỌC (39)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN, LƯỚI HÌNH THOI DAAY2LY, (59)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 13-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG BẠT PVC TẢI SỎI, TẢI NƯỚC THẢI, TẢI NƯỚC (57)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ THÉP (57)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 11-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU LÕI THÉP HÚT CÁT HÚT NƯỚC GIÁ TỐT (57)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 10-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN D2, D3, D4 A(10X20), (57)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 10-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG BẠT PVC ỐNG BẠT TẢI SỎI (75)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN XÂY DỰNG D3, D4, D5, D6, D7, (71)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 29-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2