DOANH NGHIEP
34 NGUYEN HONG, DONG DA, HA NOI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 426
Ngày mở gian hàng 14/02/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CUNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THỜI GIAN (2)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 29-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI HỆ THỐNG SẢN PHẨM PHÂN NÀN VÀ AN NI (308)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  25.000.000 VNĐ
Cập nhật: 21-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ CHẤM KIỂM SOÁT GIỜ LÀM VIỆC CÔNG NGHỆ MỚI (359)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỔNG XOAY KIỂM SOÁ (380)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT GIỜ LÀ (363)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 13-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP HỆ THỐNG SẢN PHẨM CÔNG XOAY KIỂM SOÁ (361)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIẢI PHÁP THIẾT BỊ AN NINH BẢO MẬT TẠI HÀ NỘI (260)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG (355)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP SẢN PHẨM KHÓA - CỬA TỪ TẠI TP.HCM (546)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG TRÊN TOÀN QUỐ (630)
Hãng sản xuất: RONALD JACK
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG TẠI THÀNH PHỐ (538)
Hãng sản xuất: RONALD JACK
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]