DOANH NGHIEP
34 NGUYEN HONG, DONG DA, HA NOI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 521
Ngày mở gian hàng 14/02/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CUNG CẤP HỆ THỐNG SẢN PHẨM AN NINH RA VÀO (118)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG CÁC HỆ THỐNG AN NINH (398)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 26-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VI (325)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THỜI GIAN (318)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 29-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI HỆ THỐNG SẢN PHẨM PHÂN NÀN VÀ AN NI (379)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  25.000.000 VNĐ
Cập nhật: 21-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỆ CHẤM KIỂM SOÁT GIỜ LÀM VIỆC CÔNG NGHỆ MỚI (361)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỔNG XOAY KIỂM SOÁ (403)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT GIỜ LÀ (379)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 13-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP HỆ THỐNG SẢN PHẨM CÔNG XOAY KIỂM SOÁ (383)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIẢI PHÁP THIẾT BỊ AN NINH BẢO MẬT TẠI HÀ NỘI (280)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG (363)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP SẢN PHẨM KHÓA - CỬA TỪ TẠI TP.HCM (562)
Hãng sản xuất: NHIỀU LOẠI
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 28-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG TRÊN TOÀN QUỐ (647)
Hãng sản xuất: RONALD JACK
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 23-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]