VUONG NGUYEN REAL
NGUYỄN HUỆ - BẾN NGHÉ - QUẬN 1
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nhà mặt tiền 11
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 11
Khách viếng thăm 1.427
Ngày mở gian hàng 16/02/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 2 MT 972 QUANG TRUN (1.144)
Hãng sản xuất: MR.HƯNG 0905471690
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 30-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, (96)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 24-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN LÊ ANH XUÂN, QUẬN 1 (35)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 15-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN 1 (51)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 09-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN LÊ LỢI, QUẬN 1 (38)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 29-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q (42)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN HÀN THUYÊN, QUẬN 1 (44)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN HÀN THUYÊN, QUẬN 1 (48)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI (124)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI (129)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GÓC 2 MẶT TIỀN MẠC ĐĨNH CHI, QUẬN 1 (126)
Hãng sản xuất: MR.PHÁT 0904344795
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 14-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]