NGUYEN HOANG LONG
212B/1 NGUYỄN TRÃI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 4
Khách viếng thăm 125
Ngày mở gian hàng 27/02/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG QUẬN 1 (363)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.400.000 VNĐ1.260.000 VNĐ
Cập nhật: 20-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG QUẬN 1 (364)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.400.000 VNĐ1.260.000 VNĐ
Cập nhật: 20-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ (517)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.400.000 VNĐ1.260.000 VNĐ
Cập nhật: 28-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ (517)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.400.000 VNĐ1.260.000 VNĐ
Cập nhật: 28-02-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]