TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CET
628/7 (SỐ CŨ 2/4) PHAN VĂN TRỊ, P.10, Q. GÒ VẤP, TP.HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đào tạo ngoại ngữ 5
Sản phẩm khác 3
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 1.635
Ngày mở gian hàng 06/03/2017
  ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ
IELTS CẤP TỐC TẠI GÒ VẤP (2.346)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 07-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ LỚP IELTS CẤP TỐC QUẬN GÒ VẤP - THÁNG 7 (332)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG IELTS THÁNG 7 8 9 TẠI CET GÒ VẤP (175)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  7.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-07-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ LỚP IELTS CẤP TỐC TẠI GÒ VẤP, (156)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIẾN TẠO
Giá:  4.500.000 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG IELTS SUMMER 2019 TẠI CET GÒ VẤP (587)
Hãng sản xuất: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KIỀN TẠO
Giá:  19.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]