CHU HỒNG NHUNG
CẦU GIẤY, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Sản phẩm khác 5
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 5
Khách viếng thăm 431
Ngày mở gian hàng 21/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
KHAI GIẢNG LỚP NẤU MÓN ĂN VẶT (130)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NẤU CHÈ BỐN MÙA (130)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NẤU ĂN 3 THÁNG (130)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XÉT TUYỂN NGÀNH NẤU ĂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (124)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XÉT TUYỂN NGÀNH NẤU ĂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY (124)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]