CHU HỒNG NHUNG
CẦU GIẤY, HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Thông báo tuyển sinh 28
Sản phẩm khác 10
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 38
Khách viếng thăm 236
Ngày mở gian hàng 21/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
KHAI GIẢNG LỚP NẤU MÓN ĂN VẶT (125)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NẤU CHÈ BỐN MÙA (125)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NẤU ĂN 3 THÁNG (125)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XÉT TUYỂN NGÀNH NẤU ĂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (119)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XÉT TUYỂN NGÀNH NẤU ĂN HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY (119)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU CHÈ BỐN MÙA (141)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP NẤU ĂN 3 THÁNG CẤP CHỨNG CHỈ (139)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TUYỂN SINH LỚP HỌC NẤU ĂN HỆ CAO ĐẲNG (138)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TUYỂN SINH LỚP NẤU ĂN HỆ TRUNG CẤP (141)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU MÓN ĂN CHAY (414)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU MÓN ĂN NHẬT (412)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  6.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU MÓN ĂN HÀN QUỐC (415)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LÀM BÁNH (426)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG LỚP NẤU ĂN CẤP CHỨNG CHỈ 3 THÁNG (419)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  4.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU MÓN ĂN VẶT (482)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NẤU CHÈ BỐN MÙA (433)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »