TRẦN BÍCH NGỌC
THỦ ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 25
Khách viếng thăm 1.571
Ngày mở gian hàng 24/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
HÀNG RÀO GẬP 2 ĐẦU, UỐN SÓNG LƯỚI THÉP HÀNG (1)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TÔN ĐỘT LỖ MẠ KẼM, TÔN INOX 304, THÉP ĐEN (1.277)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO D5 A(50 X150) MẠ KẼM SƠN (1.435)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX 304, 201 LƯỚI ĐAN, LƯỚI HÀN, LƯỚI (1.435)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO NHÀ XƯỞNG, CÔNG (2.300)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI, ỐNG CAO SU CHỊU ÁP, ỐNG 3 (2.300)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN- LƯỚI THÉP HÀN CHẬP CÔNG (1.670)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO, LƯỚI CÔNG TRÌNH, LƯỚI (1.844)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 03-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI KÉO GIÃN, LƯỚI MẮT (1.444)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP MẠ KẼM, SƠN TĨNH ĐIỆN, BỌC NHỰA (1.439)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN, LƯỚI THÉP HÀN CUỘN, (1.175)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU LÕI THÉP, ỐNG CAO SU CHỊU ÁP, ỐNG (1.097)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG HÚT BỤI GÂN NHỰA, ỐNG HÚT KHÍ, HÚT BỤI (1.099)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 14-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LẮP ĐẶT THIẾT KẾ, SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀNG (1.183)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP KÉO GIÃN, LƯỚI MẮT CÁO, LƯỚI HÌNH (2.913)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 23-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU HÚT CÁT, ỐNG CAO SU LÕI THÉP, ỐNG (4.464)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2