TRẦN BÍCH NGỌC
THỦ ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 26
Khách viếng thăm 1.984
Ngày mở gian hàng 24/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI THÉP HÀN CHẬP D4 A(100X100), D5 (1.179)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP D3 A(50X50) LƯỚI THÉP MẠ KẼM, SƠN (1.725)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI XG, LƯỚI QUẢ TRÁM, (2.514)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI, ỐNG XẢ NƯỚC 3 LỚP BỐ, 5 (2.514)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D3 A(50X50), D4 A(50X50), LƯỚI (6.385)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI B40 BỌC NHỰA, LƯỚI THÉP HÀNG RÀO BỌC (7.410)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN (7.789)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 15-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG GIÓ BỤI TRẮNG, ỐNG HÚT BỤI GHỖ, ỐNG GIÓ (8.579)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 14-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO GẬP ĐẦU, LƯỚI CHẤN SÓNG, (7.911)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG HƠI TOYORK, SINSUNG ỐNG DẪN KHÍ, HƠI, (8.858)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-01-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN (6.666)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI QUẢ TRÁM, LƯỚI KÉO (6.900)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP HÀN CHẬP, MẠ KẼM, SƠN (6.825)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN Ô TÔ ĐI CÁC TỈNH BẮC, (6.683)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG HƠI TOYORK, ỐNG SINSUNG, ỐNG DẪN KHÍ, (5.194)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU BỐ VẢI ÁP LỰC CAO, ỐNG CHỊU ÁP CAO (1.824)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2