TRẦN VĂN TRƯỜNG
NGỌC HỒI THANH TRÌ HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 25
Khách viếng thăm 1.556
Ngày mở gian hàng 29/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
HÀNG RÀO MẠ KẼM, LƯỚI THÉP BỌC NHỰA, HÀNG (1.458)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN CUỘN, DẠNG TẤM, LƯỚI THÉP HÀN (2.052)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀNG RÀO BỌC NHỰA, HÀNG RÀO MẠ KẼM (3.374)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
B40 BỌC NHỰA, B40 HÀNG RÀO BẢO VỆ (3.298)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN MẠ KẼM, LƯỚI THÉP HÀNG RÀO (3.479)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 29-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP ĐỘT LỖ, TẤM THÉP MẠ KẼM, SÀN THAO TÁC (2.510)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 23-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP D3 A(50X50) MẠ KẼM (2.355)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO LƯỚI THÉP MẠ KẼM, HÀNG RÀO CÔNG TY, (2.354)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MUA LƯỚI THÉP HÀN CHẬP D4 A(100X100), D4 (2.042)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
MUA LƯỚI THÉP HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN TĨNH ĐIỆN (2.665)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÀNG RÀO MẠ KẼM, SƠN TĨNH ĐIỆN, HÀNG RÀO GẬP (2.766)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-03-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI THÉP KÉO GIÃN, (2.077)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
TÔN ĐỘT LỖ MẠ KẼM, TÔN INOX 304, THÉP ĐEN (2.159)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP D3 A(50X50) LƯỚI THÉP MẠ KẼM, SƠN (2.151)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX 304, INOX 201, INOX 316, LƯỚI THÉP (2.551)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÌNH THOI, LƯỚI XG, LƯỚI QUẢ TRÁM, (3.791)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 16-02-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2