CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Y5A, KP4, P.TÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Túi bao bì 5
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 5
Khách viếng thăm 109
Ngày mở gian hàng 30/03/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BAO BÌ CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM... (338)
Hãng sản xuất: CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO BÌ CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM... (348)
Hãng sản xuất: CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO BÌ CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM (349)
Hãng sản xuất: CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO BÌ CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM... (335)
Hãng sản xuất: CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Loại hình:  Giới thiệu sản phẩm
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BAO BÌ CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM... (336)
Hãng sản xuất: CÔNG TY CP BAO BÌ LOUIS
Giá:  6.000 VNĐ
Cập nhật: 30-03-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]