CỬA HÀNG SÁP NẾN
105 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 850
Ngày mở gian hàng 10/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
PARAFFIN WAX MALAYXIA (3.282)
Hãng sản xuất: SELL
Giá:  40.000 VNĐ36.000 VNĐ
Cập nhật: 07-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG VÀ XỬ LÝ NƯỚC (3.412)
Hãng sản xuất: CHINA
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 26-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PARAFFIN WAX (2.194)
Hãng sản xuất: SINOPEC VÀ KULUN CỦA CHINA
Giá:  39.000 VNĐ
Cập nhật: 14-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
SÁP NẾN PARAFFIN WAX (838)
Hãng sản xuất: SINOPEC VÀ KULUN CỦA CHINA
Giá:  42.000 VNĐ
Cập nhật: 23-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUSO4 - ĐỒNG SULPHATE (924)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN-VIỆT NAM
Giá:  60.000 VNĐ
Cập nhật: 26-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HCL - CHLOHYDRIC ACID (927)
Hãng sản xuất: VIỆT TRÌ
Giá:  7.000 VNĐ
Cập nhật: 26-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHLORAMIN B (925)
Hãng sản xuất: SEC-CHINA
Giá:  115.000 VNĐ
Cập nhật: 26-01-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]