THIÊN ĐĂNG
SỐ 1/78 NGÕ 509 VŨ TÔNG PHAN, THANH XUÂN, HÀ NỘI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 12
Khách viếng thăm 1.517
Ngày mở gian hàng 12/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MÁY VẮT LY TÂM -CÔNG TY THIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ SẢ (157)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  3.100.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ MÁY NGHIỀN, MÁY BÀO, MÁY VẮT, MÁY LỌ (470)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP THIẾT BỊ MÁY XAY DƯỢC LIỆU, TAM THẤT (3.437)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  1.600.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CUNG CẤP TRỌN BỘ THIẾT BỊ MÁY NGHIỀN, MÁY BÀO (3.436)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 10-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY VẮT NGHỆ LY TÂM _ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIÊN (3.437)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  3.100.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY NGHIỀN NGHỆ TƯƠI _ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIÊN (2.968)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 05-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TỔNG KHO PHÂN PHỐI, BÁN BUÔN MÁY XAY VẮT NGHỆ (2.657)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  5.500.000 VNĐ
Cập nhật: 03-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY VẮT NGHỆ, GỪNG, SẮN DÂY...LÀM TINH BỘT NGH (2.500)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  3.100.000 VNĐ
Cập nhật: 02-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY VẮT NGHỆ, GỪNG, SẮN DÂY...LÀM TINH BỘT NGH (2.500)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  3.100.000 VNĐ
Cập nhật: 02-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÁY XAY BÀO NGHIỀN NGHỆ, GỪNG, SẮN DÂY...LÀM T (2.180)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 02-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ VẮT LỌC LÀM TINH BỘT NGHỆ MÁY VẮT LI (2.202)
Hãng sản xuất: VN
Giá:  2.600.000 VNĐ
Cập nhật: 27-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]