CƠ KHÍ MINH TRÍ
KHO HÀNG LÂM SẢN TRUNG VĂN - NAM TỪ LIÊM - HN KHO THIKECO - 323 LƯƠNG
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 12
Khách viếng thăm 214
Ngày mở gian hàng 18/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI ĐAN, LƯỚI ĐAN SÓNG INOX (44)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀN INOX (51)
Hãng sản xuất: MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 12-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MINH TRÍ CUNG CẤP LƯỚI ĐAN, LƯỚI HÀN, ..... (107)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX MINH TRÍ (56)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  20.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MIN TRÍ CUNG CẤP LƯỚI INOX CÁC LOẠI (121)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 12-05-2017 - [Hà Nội]
LƯỚI LỌC, LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG (108)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 05-05-2017 - [Hà Nội]
LƯỚI INOX CÁC LOẠI (223)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 28-04-2017 - [Hà Nội]
GIÁ KỆ ĐA NĂNG (404)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [Hà Nội]
LƯỚI BĂNG TẢI INOX (492)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 22-04-2017 - [Hà Nội]
GIÁ KỆ ĐA NĂNG (526)
Hãng sản xuất: NHẬT MINH
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 20-04-2017 - [Hà Nội]
LUỚI INOX (509)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 20-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]