CƠ KHÍ MINH TRÍ
KHO HÀNG LÂM SẢN TRUNG VĂN - NAM TỪ LIÊM - HN KHO THIKECO - 323 LƯƠNG
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 9
Khách viếng thăm 744
Ngày mở gian hàng 18/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI HÌNH THOI, LƯỚI DẬP GIÃN (66)
Hãng sản xuất: MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG CÁC LOẠI (79)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 13-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MINH TRÍ CHUYÊN LƯỚI INOX CÁC LOẠI (150)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 06-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM KIM LOẠI ĐỘT LỖ ( LƯỚI MẮT SÀNG) (94)
Hãng sản xuất: MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 29-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI ĐAN, LƯỚI ĐAN SÓNG INOX (61)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀN INOX (130)
Hãng sản xuất: MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 12-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MINH TRÍ CUNG CẤP LƯỚI ĐAN, LƯỚI HÀN, ..... (164)
Hãng sản xuất: CƠ KHI MINH TRÍ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI INOX MINH TRÍ (111)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  20.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MIN TRÍ CUNG CẤP LƯỚI INOX CÁC LOẠI (186)
Hãng sản xuất: TQ
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 12-05-2017 - [Hà Nội]