TUYẾT NHI
158 NGUYỄN VĂN THỦ, P. ĐAKAO, Q1, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 16
Khách viếng thăm 139
Ngày mở gian hàng 24/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CÂN TÍNH TIỀN JPA JADEVER (414)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN TÍNH TIỀN UPA (414)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BÀN OHAUS T31P-USA (409)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BỎ TÚI FEM (413)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BỎ TÚI YA-102 (410)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN TRỌNG LƯỢNG JWL JADEVER (408)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ JZC-TSE (417)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN CHỐNG NƯỚC UWP-UTE (412)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ SUPPER SS (410)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BÀN THỦY SẢN A12ES (414)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ BÀN CHỐNG NƯỚC INOX (409)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ BL (439)
Hãng sản xuất: SHIMADZU
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ ATY (421)
Hãng sản xuất: SHIMADZU
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ DJ (420)
Hãng sản xuất: NHẬT
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ KD- TBED (428)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN SA (425)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]