TUYẾT NHI
158 NGUYỄN VĂN THỦ, P. ĐAKAO, Q1, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 16
Khách viếng thăm 72
Ngày mở gian hàng 24/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CÂN TÍNH TIỀN JPA JADEVER (407)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN TÍNH TIỀN UPA (408)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BÀN OHAUS T31P-USA (403)
Hãng sản xuất: MỸ
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BỎ TÚI FEM (406)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BỎ TÚI YA-102 (403)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN TRỌNG LƯỢNG JWL JADEVER (401)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ JZC-TSE (411)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN CHỐNG NƯỚC UWP-UTE (403)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ SUPPER SS (402)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN BÀN THỦY SẢN A12ES (407)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ BÀN CHỐNG NƯỚC INOX (403)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ BL (408)
Hãng sản xuất: SHIMADZU
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ ATY (412)
Hãng sản xuất: SHIMADZU
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ DJ (414)
Hãng sản xuất: NHẬT
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 25-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÂN ĐIỆN TỬ KD- TBED (414)
Hãng sản xuất: ĐÀI LOAN
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN SA (416)
Hãng sản xuất: TRUNG QUỐC
Giá:  2.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]