LÊ NAM
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất trang trại 7
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 10
Khách viếng thăm 253
Ngày mở gian hàng 24/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (77)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (67)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DỤNG CỤ DO PH CỦA ĐẤT TRỒNG CÂY (100)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  250.000 VNĐ225.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DỤNG CỤ DO PH CỦA ĐẤT TRỒNG CÂY (137)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  250.000 VNĐ225.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (76)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (77)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (72)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÀU BÀNG (64)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KÉO CẮT CÀNH ĐÀI LOAN V-130 HM095 (148)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  240.000 VNĐ216.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÀU BÀNG (155)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]