LÊ NAM
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đất trang trại 7
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 10
Khách viếng thăm 377
Ngày mở gian hàng 24/04/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (97)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (94)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 07-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DỤNG CỤ DO PH CỦA ĐẤT TRỒNG CÂY (110)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  250.000 VNĐ225.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DỤNG CỤ DO PH CỦA ĐẤT TRỒNG CÂY (145)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  250.000 VNĐ225.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (95)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (101)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CẦN BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÌNH (86)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÀU BÀNG (95)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 17-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
KÉO CẮT CÀNH ĐÀI LOAN V-130 HM095 (158)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  240.000 VNĐ216.000 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN ĐẤT TRANG TRẠI HƠN 30 HECTA TẠI BÀU BÀNG (170)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 08-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]