PHAM HUU THACH
920 TON DUC THANG
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 161
Ngày mở gian hàng 16/05/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
NOKIA 7610 (105)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  5.000 VNĐ4.500 VNĐ
Cập nhật: 03-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA 8600 LUNA (137)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  8.000 VNĐ7.200 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA E71-E72 (136)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  8.000 VNĐ7.200 VNĐ
Cập nhật: 27-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA E71-E72 (138)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  8.000 VNĐ7.200 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA E71-E72 (109)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  8.000 VNĐ7.200 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA 8910 (74)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  8.000 VNĐ7.200 VNĐ
Cập nhật: 22-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
NOKIA 3250 (42)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.000 VNĐ1.800 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DTNOKIACODOCLADANANG123 (62)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  2.000 VNĐ1.800 VNĐ
Cập nhật: 16-05-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]