VẠN TRƯỜNG THÀNH
229/15 TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 499
Ngày mở gian hàng 19/06/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHO THUÊ RỐI BAY (138)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ CỔNG CHÀO (142)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  2.200.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ BẠT, DÙ CHE (143)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ NHÀ LỀU (135)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  45.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÙ LỆCH TÂM (156)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GIAN HÀNG HỘI CHỢ (130)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  40.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ GỖ (136)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ LỆCH TÂM VUÔNG (135)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ NHÀ BẠT (115)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  70.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ 2 TRỤ (124)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  6.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ BÀN GHẾ (117)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ QUẠT CÔNG NGHIỆP (133)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 18-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GHẾ NHỰA (117)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  7.000 VNĐ
Cập nhật: 18-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]