VẠN TRƯỜNG THÀNH
229/15 TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Cho thuê thiết bị 4
Quảng cáo ngoài trời 10
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 14
Khách viếng thăm 131
Ngày mở gian hàng 19/06/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CHO THUÊ RỐI BAY (50)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ CỔNG CHÀO (56)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  2.200.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ BẠT, DÙ CHE (58)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ NHÀ LỀU (45)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  45.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÙ LỆCH TÂM (61)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GIAN HÀNG HỘI CHỢ (46)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  40.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ GỖ (56)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  300.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ LỆCH TÂM VUÔNG (56)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ NHÀ BẠT (45)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  70.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ 2 TRỤ (45)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  6.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ BÀN GHẾ (45)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ QUẠT CÔNG NGHIỆP (51)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  250.000 VNĐ
Cập nhật: 18-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ GHẾ NHỰA (46)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  7.000 VNĐ
Cập nhật: 18-07-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CHO THUÊ DÙ VUÔNG (71)
Hãng sản xuất: TRƯỜNG THÀNH EVENT
Giá:  500.000 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]