CÔNG TY TNHH KIÊN EDU VIỆT
SỐ 8/5, NGÕ 41, TRẦN DUY HƯNG
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 14
Khách viếng thăm 379
Ngày mở gian hàng 25/06/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BẢNG TỪ XANH KẺ Ô LY KT: 1200X2400MM (65)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.890.000 VNĐ
Cập nhật: 26-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH KẺ Ô LY KT: 1200X2000MM (37)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.680.000 VNĐ
Cập nhật: 26-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH KẺ Ô LY KT: 1200X1600MM (44)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.350.000 VNĐ
Cập nhật: 26-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH KẺ Ô LY KT: 800X1200MM (58)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  700.000 VNĐ
Cập nhật: 26-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH KẺ Ô LY KT: 60X800MM (40)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  450.000 VNĐ
Cập nhật: 26-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN KT: 1200X2400MM (57)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.500.000 VNĐ1.425.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN KT: 1200X3000MM (51)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  2.000.000 VNĐ1.900.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN KT: 1200X3600MM (37)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  250.000 VNĐ237.500 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN KT: 800X1200MM (45)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  540.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN KT: 1200X1600MM (37)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.050.000 VNĐ997.500 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ TRẮNG CHÂN DI ĐỘNG KT 1200X1600MM (45)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  1.450.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ TRẮNG CHÂN DI ĐÔNG KT 800X1200MM (54)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  980.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ TRẮNG VIẾT BÚT LÔNG KT 600X800MM (50)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  330.000 VNĐ326.700 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BẢNG TỪ TRẮNG VIẾT BÚT LÔNG KT 800X1200MM (47)
Hãng sản xuất: TAN HA EDU
Giá:  600.000 VNĐ582.000 VNĐ
Cập nhật: 25-06-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]