CTCP GDVN
12 TRẦN THIỆN CHÁNH P12 Q10
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 1.071
Ngày mở gian hàng 29/06/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH (2.434)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  3.500.000 VNĐ
Cập nhật: 26-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
HỌC CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TẠI TPHC (3.539)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  3.500.000 VNĐ
Cập nhật: 04-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR. ĐÀO TẠO CẤ (2.290)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  3.000.000 VNĐ
Cập nhật: 30-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (2.563)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 24-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TẠI TPHCM (1.244)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 21-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LỚP HUẤN LUYỆN PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM QUA ĐƯỜN (1.478)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  1.500.000 VNĐ
Cập nhật: 16-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CÔNG SỞ, LỄ TÂN HÀNH CHÍNH V (1.558)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 12-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGHIỆP VỤ LỄ TÂN CÔNG SỞ, LỄ TÂN VĂN PHÒNG (1.559)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 12-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
KHÓA HỌC NẤU ĂN MÓN HÀN. DẠY NẤU MÓN HÀN QUỐC (2.250)
Hãng sản xuất: CĐVLHN
Giá:  5.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-04-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐÀO TẠO PHUN XĂM THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP (3.563)
Hãng sản xuất: CĐVLHN
Giá:  15.000.000 VNĐ
Cập nhật: 22-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TR (1.978)
Hãng sản xuất: CĐVLHN
Giá:  2.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH. TUYỂN S (187)
Hãng sản xuất: CĐVLHN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 02-03-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC - HỌC LẤY CHỨNG CHỈ Ở (838)
Hãng sản xuất: CTCP GDVN
Giá:  2.500.000 VNĐ
Cập nhật: 06-02-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]