ANHTUAN1
448/ 3C NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 18, QUẬN 4, HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Nhà mặt tiền 1
Chung cư 4
Căn hộ cao cấp 15
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 20
Khách viếng thăm 629
Ngày mở gian hàng 21/07/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP 2PN-2WC GIÁ TỐT NHẤT Q4 (90)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 16-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (48)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (56)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (46)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.500.000.000 VNĐ
Cập nhật: 15-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q8 (47)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHẤT Q8 GIÁ CHỈ 1.7TY (40)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.700.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (47)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  32.000.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ 2 CAO CẤP NHẤT Q4. C/KHẤU 19.2% (56)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.900.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHẤT Q4. C/KHẤU 19.2% (49)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.960.000.000 VNĐ
Cập nhật: 14-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (63)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (53)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 12-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHẤT Q8 GIÁ CHỈ 1.7TY (41)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.700.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHẤT Q8 GIÁ CHỈ 1.8TY (49)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  1.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 10-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 19.2% (57)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.600.000.000 VNĐ
Cập nhật: 05-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ CAO CẤP NHÁT Q4. C/KHẤU 18% (75)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 02-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MỞ BÁN CĂN HỘ 2 CAO CẤP NHẤT Q4. C/KHẤU 19.2% (39)
Hãng sản xuất: COTEXCON
Giá:  2.800.000.000 VNĐ
Cập nhật: 01-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2