BUI XUAN NINH
18 NGUYỄN HIẾN LÊ, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 18
Khách viếng thăm 135
Ngày mở gian hàng 15/08/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
THIẾT BỊ MẠNG FORTIGATE FIREWALL FG-60D-BDL (69)
Hãng sản xuất: FORTINET
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN AVER EVC130 (71)
Hãng sản xuất: AVER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ MẠNG FORTIGATE FIREWALL FG-70D-BDL (69)
Hãng sản xuất: FORTINET
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN AVER EVC900 (71)
Hãng sản xuất: AVER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 16-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN AVER EVC150 (93)
Hãng sản xuất: AVER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 12-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LICENSE MOBILE KX-VCS753X (147)
Hãng sản xuất: PANASONIC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 02-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MIC THU ÂM KX-VCA001X (DIGITAL) (145)
Hãng sản xuất: PANASONIC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 02-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MIC THU ÂM KX-VCA002X (ANALOGUE) (145)
Hãng sản xuất: PANASONIC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 02-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ MẠNG FORTIGATE FIREWALL FG-60D (75)
Hãng sản xuất: FG-60D
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 27-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ FORTIGATE FIREWALLS FG-100E (79)
Hãng sản xuất: FORTINET
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 25-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
CAMERA PTZ CHO THIẾT BỊ HỘI NGHỊ PANASONIC GP (82)
Hãng sản xuất: PANASONIC
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN AVER EVC300 (83)
Hãng sản xuất: AVER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 23-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ SWITCH LAYER 2 GS-4210-48T4S (84)
Hãng sản xuất: PLANET
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 21-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ HỌP TRỰC TUYẾN AVER EVC350 (64)
Hãng sản xuất: AVER
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 19-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ MẠNG FORTIGATE FIREWALL FG-60D (59)
Hãng sản xuất: FORTIGATE
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THIẾT BỊ SWITCH PLANET LAYER 2 FGSW-2840 (59)
Hãng sản xuất: PLANET
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 18-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2