CÔNG TY TNHH TUÂN KHOA GIA LAI
THÔN ĐOÀN KẾT, XÃ BỜ NGOONG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 8
Khách viếng thăm 267
Ngày mở gian hàng 28/08/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
SỮA ONG CHÚA ANH KHOA GIALAI TƯƠI NGUYẤT 100G (1.186)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  185.000 VNĐ
Cập nhật: 04-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MẬT ONG ANH KHOA GIA LAI NGUYÊN CHẤT 1000ML (1.191)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  200.000 VNĐ
Cập nhật: 04-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MẬT ONG ANH KHOA GIA LAI NGUYÊN CHẤT 500ML (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  115.000 VNĐ
Cập nhật: 23-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TIN HÓT – TIN HÓT - TIN HÓT. (14)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  230.000 VNĐ195.500 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TIN HÓT – TIN HÓT - TIN HÓT. (35)
Hãng sản xuất: VIỆT
Giá:  230.000 VNĐ
Cập nhật: 22-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MẬT ONG ĐẶC BIỆT ANH KHOA GIA LAI NGUYÊN CHẤT (97)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  215.000 VNĐ193.500 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
SỮA ONG CHÚA ANH KHOA GIA LAI TƯƠI 100G (118)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  185.000 VNĐ166.500 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
MẬT ONG ANH KHOA GIA LAI NGUYÊN CHẤT 500ML (96)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  115.000 VNĐ
Cập nhật: 28-08-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]