NGUYỄN THỊ HUYỀN
88-90 ĐƯỜNG SỐ 3, KDC HIMLAM, TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Đồ dùng cho mẹ 1
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 12
Khách viếng thăm 363
Ngày mở gian hàng 06/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
SẢN XUẤT GIÁ THỂ VI SINH HÌNH CẦU (108)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.150.000 VNĐ1.035.000 VNĐ
Cập nhật: 22-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHÂN PHỐI GIÁ THỂ VI SINH MBBR (1.260)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BUÔN SỈ BALO CATHKIDSTON (107)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  180.000 VNĐ162.000 VNĐ
Cập nhật: 25-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
SẢN XUẤT GIÁ THỂ MBBR (39)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 06-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIÁ THỂ MBBR (47)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 02-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỆM VI SINH DẠNG BÁNH XE (66)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.150.000 VNĐ1.035.000 VNĐ
Cập nhật: 19-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN GIÁ THỂ MBBR (155)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 11-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỆM VI SINH MBBR (150)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT LIỆU LỌC HẠT KALDNESS (145)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  30.000 VNĐ27.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIÁ THỂ MBBR (143)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LẮNG LAMEN (142)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LẮNG LAMEN (139)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]