NGUYỄN THỊ HUYỀN
88-90 ĐƯỜNG SỐ 3, KDC HIMLAM, TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 7
Khách viếng thăm 12
Ngày mở gian hàng 06/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
ĐỆM VI SINH DẠNG BÁNH XE (1)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.150.000 VNĐ1.035.000 VNĐ
Cập nhật: 19-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
BÁN GIÁ THỂ MBBR (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 11-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐỆM VI SINH MBBR (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
VẬT LIỆU LỌC HẠT KALDNESS (92)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  30.000 VNĐ27.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIÁ THỂ MBBR (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LẮNG LAMEN (92)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LẮNG LAMEN (93)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  300.000 VNĐ270.000 VNĐ
Cập nhật: 10-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]