VU HUONG
HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 22
Khách viếng thăm 179
Ngày mở gian hàng 11/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
DÂY THÉP GAI HÌNH DAO, DÂY THÉP GAI... HÀNG (1.163)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 06-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THUYỀN COMPOSITE BA LÁ, XUỒNG 5 LÁ, XUỒNG (1.121)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 01-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÉP XÂY DỰNG, THÉP HÀNG RÀO, THÉP MẠ, THÉP (1.122)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 01-11-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D6 (100X100, 150X150, 200X200, (1.102)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 28-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THUYỀN COMPOSITE, XUỒNG CA NÔ (THUYỀN CA NÔ) (72)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
THUYỀN COMPOSITE, XUỒNG CA NÔ (THUYỀN CA NÔ) (73)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 25-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
XUỒNG CA NÔ (THUYỀN CA NÔ) VẬN CHUYỂN TOÀN (14)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN D5 A100X100, D4 A150X150, D6 (11)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 14-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐAI XIẾT, ĐAI XIẾT OMEGA… CAO SU BỐ VẢI PHI (13)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 09-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
DÂY THÉP GAI – DÂY KẼM GAI HÌNH DAO, HÌNH (10)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 04-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG DÂY HƠI ĐỨC, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC… PHI (7)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 03-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI DẬP GIÃN, LƯỚI THÉP KÉO GIÃN, LƯỚI MẮT (7)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-10-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG CAO SU MÀNH THÉP (ỐNG DẦU THỦY LỰC) - 1 (6)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 30-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LƯỚI THÉP HÀN 50X50; 100X100; 150X150; (8)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 27-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
TẤM LƯỚI, LƯỚI TRÁT TƯỜNG Ô VUÔNG 5X5, (26)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 21-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN PHI 10 A100X100, D4 A150X150, (101)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 18-09-2017 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2