VU HUONG
93 VIỆN KHNN
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 3
Khách viếng thăm 836
Ngày mở gian hàng 13/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
LƯỚI THÉP HÀN D6, LƯỚI HÀN CHẬP PHI 6 A (2.897)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 20-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI THÉP HÀN A5, LƯỚI HÀN CHẬP A6, A7, A8, (2.910)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 19-07-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI HÀN CHẬP, LƯỚI THÉP HÀN PHI 4 Ô 50X50, (2.801)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]