LÊ NAM
QUẬN 12 - TP. HCM
DANH SÁCH SẢN PHẨM
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 4
Khách viếng thăm 739
Ngày mở gian hàng 22/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
CUNG CẤP MONOETHYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM (2.778)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 12-12-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ISO - BUTANOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (4.640)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 09-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
POLYETHYLENE GLYCOLS (PEG) - HÓA CHẤT NAM (3.307)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 05-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
TRIETHYLENE GLYCOL - HÓA CHẤT NAM BÌNH (3.150)
Hãng sản xuất: VIỆT NAM
Giá:  1.000 VNĐ900 VNĐ
Cập nhật: 02-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]