CÔNG TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT COMPOSITE
362/54/1A NGUYỄN ÁI QUỐC, KHU PHỐ 10, PHƯỜNG HỐ NAI, TP. BIÊN HÒA, TỈN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 21
Khách viếng thăm 1.309
Ngày mở gian hàng 29/09/2017
  SẢN PHẨM KHÁC
THÁP NHỰA PP (1.600)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN TỰ HOẠI COMPOSITE (1.601)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN FRP CHỨA HÓA CHẤT (4.298)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 17-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA NƯỚC (4.298)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN NHỰA COMPOSITE CHỨA NƯỚC (4.298)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN NHỰA FRP CHỨA HÓA CHẤT (4.468)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 11-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE XỬ LÝ NƯỚC THẢI (4.298)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHỰA PP (1.753)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 03-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHỰA COMPOSITE (1.753)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỂ TỰ HOẠI COMPOSITE (1.601)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÁP PP XỬ LÝ KHÍ (2.220)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 31-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN NHỰA FRP CHỨA THỰC PHẨM (4.298)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 17-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT HCL ĐẬM ĐẶC (2.220)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 31-10-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CO NHỰA PP 90 ĐỘ (1.600)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 25-09-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN CHỨA HÓA CHẤT (4.300)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  Vui lòng gọi
Cập nhật: 11-08-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIẢM NHỰA PP (1.753)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  10.000.000 VNĐ
Cập nhật: 03-11-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2