CÔNG TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT COMPOSITE
362/54/1A NGUYỄN ÁI QUỐC, KHU PHỐ 10, PHƯỜNG HỐ NAI, TP. BIÊN HÒA, TỈN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 13
Khách viếng thăm 3.598
Ngày mở gian hàng 29/09/2017
  SẢN PHẨM KHÁC
BỒN CHỨA THỰC PHẨM (651)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN FRP XỬ LÝ NƯỚC THẢI (407)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN CHỨA HÓA CHẤT NAOH (653)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA THỰC PHẨM (408)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT HCL ĐẬM ĐẶC (492)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÁP GIẢI NHIỆT (727)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỌC PHỦ COMPOSITE (726)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỂ CHỨA HÓA CHẤT BẰNG COMPOSITE (407)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT HCL ĐẬM ĐẶC (409)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]