CÔNG TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT COMPOSITE
362/54/1A NGUYỄN ÁI QUỐC, KHU PHỐ 10, PHƯỜNG HỐ NAI, TP. BIÊN HÒA, TỈN
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 47
Khách viếng thăm 3.099
Ngày mở gian hàng 29/09/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
BỒN COMPOSITE CHỨA NƯỚC MẮM (404)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA THỰC PHẨM (400)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN NHỰA COMPOSITE CHỨA NƯỚC MẮM (405)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN FRP XỬ LÝ NƯỚC THẢI (399)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT HCL ĐẬM ĐẶC (401)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  100.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỂ CHỨA HÓA CHẤT BẰNG COMPOSITE (400)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 18-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT HCL ĐẬM ĐẶC (486)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN CHỨA HÓA CHẤT (496)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 11-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN CHỨA HÓA CHẤT NAOH (644)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN FRP CHỨA THỰC PHẨM (644)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỒN CHỨA THỰC PHẨM (643)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 06-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỌC PHỦ COMPOSITE (722)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
THÁP GIẢI NHIỆT (721)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 04-05-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHỰA POLYPROPYLEN (2.071)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
BỌC PHỦ COMPOSITE (2.062)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
ỐNG NHỰA FRP DẪN KHÍ THẢI (2.059)
Hãng sản xuất: C. TY TNHH TM SX DV HIỆP PHÁT
Giá:  1.000.000 VNĐ
Cập nhật: 19-04-2019 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2 Sau »