THIETBITUOITUDONG
SỐ 2, NGÕ 238 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT, TP. HÀ NỘI
DANH SÁCH SẢN PHẨM
Sản phẩm khác 21
THỐNG KÊ GIAN HÀNG
Số sản phẩm 21
Khách viếng thăm 130
Ngày mở gian hàng 24/11/2017
  TẤT CẢ SẢN PHẨM
GIÁ LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, LƯỚI NGĂN SÂU BỌ, LƯ (1)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 22-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG KÍNH NHÀ LƯỚI, VẬT TƯ NHÀ KÍNH, MÀNG KÍN (234)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 21-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN MÀNG KÍNH ISRAEL, NHÀ MÀNG (550)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 19-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒI PHUN HUNTER, VÒI PHUN ROTO HUNTER (1.096)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 15-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
VÒI PHUN HUNTER, VÒI PHUN PGP, VÒI PHUN SRM, (1.761)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 13-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
NHÀ LƯỚI, LƯỚI CHĂN CÔN TRÙNG, NHÀ LƯỚI, THIẾ (2.157)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 11-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG NHẬP KHẨU, LƯỚI CHE NẮNG THÁI L (2.245)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 08-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
CÔNG TY BÁN VẬT TƯ NHÀ MÀNG, NHÀ MÀNG NÔNG NG (2.324)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 06-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHUN SƯƠNG, HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG, PHUN SƯ (2.324)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
PHUN SƯƠNG, HỆ THỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG, PHUN SƯ (2.324)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 05-06-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG KÍNH NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG, NHÀ KÍNH TRỒNG (2.711)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 31-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
LƯỚI CHE NẮNG, LƯỚI LAN, LƯỚI ĐEN, LƯỚI CẮT N (2.554)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 30-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
GIÁ LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG, BÁO GIÁ LƯỚI, LƯỚI C (2.480)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NI LON NÔNG NGHIỆP, MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP (2.478)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 29-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
MÀNG NILON, MÀNG KÍNH, MÀNG KÍNH TRỒNG RAU, M (1.181)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 24-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
THANH NẸP NHÀ KÍNH, THANH NẸP ZIC ZAC, THANH (1.102)
Hãng sản xuất: ISRAEL
Giá:  1.000 VNĐ
Cập nhật: 23-05-2018 - [TP.Hồ Chí Minh]
Trang đầu 1 2